Jornada sobre loudness “Els canvis de sonoritat a les televisions”

Les diferències de sonoritat (loudness) entre els diferents canals de televisió o en el pas a la publicitat dins d’un mateix canal són una de les principals queixes dels teleespectadors. Conscient d’aquesta preocupació, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya impulsa, des del 2012, un grup d’autoregulació en què participen els principals actors del sector. L’objectiu d’aquest grup és estudiar les mesures que cal adoptar per tal que la sonoritat no es converteixi en un element molest i incòmode per als usuaris.

Una de les primeres necessitats detectades ha estat la de formar els professionals en aspectes bàsics de loudness. La normativa adoptada per la recomanació EBU R-128 ha impulsat un nou estàndard de mercat. El fet de conèixer-la ens ha de permetre implementar accions en la cadena de producció de continguts i adoptar les mesures necessàries per assolir-ne el compliment. Per respondre a aquesta necessitat, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya, conjuntament amb els signants del codi d’autoregulació, ha decidit promoure la jornada sobre loudness “Els canvis de sonoritat a les televisions”, que pretén oferir eines de treball i informació als professionals implicats.

Ponents

• Presentació de la Jornada
Daniel Sirera
Coordinador de la Comissió de Plataformes Audiovisuals, Xarxes i Tecnologia del CAC

• La sonoritat a la televisió: problemes i conceptes
Llorenç Gómez
Enginyer especialista en Sistemes, Equipament i Comunicacions Audiovisuals (SECA) a TV3

• Normativa sobre sonoritat i organismes de regulació. La recomanació EBU R-128
Josep R. Casas
Professor de Telecom BCN

• Funcionament i tipus de mesuradors
Jordi Cenzano
Enginyer de telecomunicació. Director tècnic de 8tv (Grup Godó)

• La sonoritat en la cadena de producció
Emili Planas
Director d’Operacions de Mediapro

E. T. S. d’Enginyeria de Telecomunicació
Edifici B3-Ricardo Valle
Campus Nord UPC
C/ Jordi Girona, 1-3
08034 Barcelona

Aula de Teleensenyament
Dijous 22 de maig de 2014
De 10 a 12 h

Per a qualsevol consulta, podeu contactar amb Núria Corrales (935 575 030, ncorrales.cac@gencat.cat).

Anuncios